Jaarrekening

Jaarrekening

De cijfers zoals opgenomen in onderstaande download zijn ontleend aan het volledige jaarverslag 2015 van N.V. Nederlandse Gasunie, opgemaakt op 16 maart 2016, dat is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Voor de volledige versie van het jaarverslag 2015, inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant, verwijzen wij naar de Downloads.

    Jaarrekening 1,8 MB