SF6

Zwavelhexafluoride (SF6) is een anorganische verbinding van zwavel met fluor. Het is een sterk broeikasgas.