Frequentie-index

Maat voor de veiligheid; het aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen werkuren, waarbij wij uitgaan van 1.600 werkuren per FTE per jaar.