EBITDA

Het resultaat voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisaties