EBIT

Het resultaat voor aftrek van rente en belastingen